Zrealizowane projekty

Działalność szkoleniową rozpoczęliśmy w 1997 roku. Od tego czasu skutecznie uczymy języków obcych zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Prowadziliśmy także kursy specjalistyczne na zlecenie Urzędu Pracy w Tarnowie. W ostatnich latach z powodzeniem aplikujemy o środki zewnętrzne na dofinansowanie kursów językowych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach  ZPORR czy POKL.

ZREALIZOWANE PROJEKTY


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„JĘZYKI OBCE DLA URZĘDNIKÓW”

Okres realizacji – 2008-11-01 – 2011-07-31

Miejsce realizacji – Tarnów

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 300

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 95%


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„TO DZIAŁA”

Okres realizacji – 2010-11-01 – 2012-10-31

Miejsce realizacji – Dębica

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 200

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 94,5%


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„JĘZYKI OBCE DLA URZĘDNIKÓW”

Okres realizacji – 2010-11-01 – 2012-10-31

Miejsce realizacji – Rzeszów

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 200

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 92%