Zapytania ofertowe i rozeznania rynku

Rozeznanie rynku numer 1/2017 dotyczące wynajmu sal komputerowych na terenie województwa pomorskiego.

Zapytanie ofertowe nr 1/HYB/2017 – podręczniki do j. angielskiego

Zapytanie ofertowe nr 2/HYB/2017 – podręczniki do j. niemieckiego

Zapytanie ofertowe nr 3/HYB/2017 – trener TIK

Zapytanie ofertowe nr 4/HYB/2017- podręczniki na kurs komputerowy

Zapytanie ofertowe nr 5/HYB/2017- podręczniki do j.niemieckiego