Oferta szkoleniowa

Dofinansowane szkolenia językowe i komputerowe.

2017-02-27

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu?

Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od usługi doradztwa zawodowego,  podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery; usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków.

Po usłudze doradczej każdy uczestnik może skorzystać z usług szkoleniowych  realizowanych  między innymi  w HYBRYDZIE w zakresie:

 

Jaką kwotę może wykorzystać jedna osoba na realizację szkoleń?

Każdy uczestnik może wykorzystać kwotę max. 2 700,00 zł ( w tym 351,00 zł wkładu własnego).

Informujemy, że