Kurs „Administrator sieci informatycznej”.

2018-01-15

Zajęcia dla 2 grupy rozpoczną się w dniu 23 stycznia 2018 r.  o godzinie 17.00.

Miejsce szkolenia: Rzeszów

 


Rekrutacja na szkolenie realizowane w Rzeszowie „Administrator sieci informatycznej”.

2017-12-28

3 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 rozpoczęcie kursu w Rzeszowie.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie. wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 


Kurs testera oprogramowania komputerowego w Dębicy

2017-12-08

Zapraszamy do udziału w projekcie: „PRAKTYCZNE KWALIFIKACJE”
finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX WP 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem  kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy na kurs  testera oprogramowania komputerowego – program kursu

Kurs odbywa się w Dębicy w dniach 12,13,14 stycznia 2018 r.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie  w biurze przy ul. Krótkiej 4 (II piętro), w Dębicy lub mailowo.

tel. 506 203 462, 14 6272282

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy PK

oświadczenia PK

regulamin PK

umowa PK


Lista osób przyjętych na kurs „Księgowość od podstaw” w ramach projektu „Praktyczne kwalifikacje”

2017-12-04

Pierwsze zajęcia 5 stycznia 2018  r.

 

Lista osób przyjętych na szkolenie

 

Lista rezerwowa

 

 


Rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe

2017-11-29

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe:

  1.  ECDL PROFILE DIGCOMP 14 – €“ poziom podstawowy, w wymiarze 88 h.
  2.  ECDL PROFILE DIGCOMP 16 – poziom średniozaawansowany, w wymiarze 104 h.

W szkoleniu mogą brać udział osoby w:

– wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym,

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych. Wykluczone są osoby, które wcześniej uczestniczyły w kursie ECDL na danym poziomie.

Formularz_zgłoszeniowy