Kurs języka angielskiego

2019-08-01


Kurs testera oprogramowania komputerowego w Rzeszowie

2018-03-05

Zapraszamy do udziału w projekcie: „PRAKTYCZNE KWALIFIKACJE”
finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX WP 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem  kwalifikacji zawodowych. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby ze średnim wykształceniem.

Zapraszamy na kurs  testera oprogramowania komputerowego – program kursu

Rozpoczęcie kursu 20 kwietnia 2018 r.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie  w biurze przy ul. Krótkiej 4 (II piętro), w Dębicy lub mailowo.

tel. 506 203 462, 14 6272282

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy PK

oświadczenia PK

regulamin PK

umowa PK


HYBRYDA prowadzi szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2018-02-14

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w dniach od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez HYBRYDĘ w Tarnowie.


Kurs specjalista ds. kadr i płac

2018-01-23

Zapraszamy do udziału w projekcie: „PRAKTYCZNE KWALIFIKACJE”
finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX WP 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem  kwalifikacji zawodowych.

Uwaga! Obecnie  przyjmowane są jedynie osoby w wieku 50+ oraz osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

Zapraszamy na kurs  „Specjalista ds. kadr i płac”

Kurs odbywa się w Dębicy.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie  w biurze przy ul. Krótkiej 4 (II piętro), w Dębicy lub mailowo.

tel. 506 203 462, 14 6272282

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy PK

oświadczenia PK

regulamin PK

umowa PK


Rekrutacja na kurs „Specjalista ds. kadr i płac”

2018-01-15

Zapraszamy do udziału w projekcie: „PRAKTYCZNE KWALIFIKACJE”
finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX WP 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem  kwalifikacji zawodowych.W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby w wieku 50+ oraz osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

Zapraszamy na kurs  „Specjalista ds. kadr i płac”

Kurs odbywa się w Dębicy od dnia 12 lutego 2018 r.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie  w biurze przy ul. Krótkiej 4 (II piętro), w Dębicy lub mailowo.

tel. 506 203 462, 14 6272282

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy PK

oświadczenia PK

regulamin PK

umowa PK