Sytuacje wyjątkowe

Procedura reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

  1. Nieobecność prowadzącego szkolenie:

a) Prowadzący szklenie powiadamia o nieobecności na zajęciach natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.

b) Informacja powinna być przekazana pracownikowi pełniącemu dyżur w biurze.

c) Pracownik biura zapewnia zastępstwo o ile jest to możliwe.

d) Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa na wskazane szkolenie, pracownik biura informuje uczestników o odwołaniu szkolenia.

e) Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana drogą mailową za potwierdzeniem odbioru.

f) Jeżeli odwołanie zajęć następuje w tym samym dniu informacja jest przekazywana telefonicznie.

 

2. Niedostępność sali:

a) Pracownik biura przygotowuje inną salę szkoleniową, informacja o lokalizacji sali jest podana w miejscu pierwotnie przewidzianego szkolenia oraz w nowej lokalizacji szkolenia.

b) Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia innej sali na wskazane szkolenie, pracownik biura informuje uczestników o odwołaniu szkolenia.

c) Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana drogą mailową za potwierdzeniem odbioru.

d) Jeżeli odwołanie zajęć następuje w tym samym dniu informacja jest przekazywana telefonicznie.