Rezultaty prowadzonych szkoleń

 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„JĘZYKI OBCE”

Okres realizacji – 2012-09-02 – 2014-07-31

Miejsce realizacji – Tarnów

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 230

Zdawalność egzaminów zewnętrznych w I edycji  – 98%


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„JĘZYKI OBCE DLA URZĘDNIKÓW”

Okres realizacji – 2008-11-01 – 2011-07-31

Miejsce realizacji – Tarnów

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 300

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 95%


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„TO DZIAŁA”

Okres realizacji – 2010-11-01 – 2012-10-31

Miejsce realizacji – Dębica

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 200

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 94,5%


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

„JĘZYKI OBCE DLA URZĘDNIKÓW”

Okres realizacji – 2010-11-01 – 2012-10-31

Miejsce realizacji – Rzeszów

Ilość przeszkolonych osób w ramach projektu – 200

Zdawalność egzaminów zewnętrznych  – 92%

 

Opinie

Raporty