Kadra

Język angielski

Małgorzata Konieczko

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadząc przez wiele lat lektorat w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, zdobyła duże doświadczenie z dziedziny nauczania języka biznesu. Brała udział w licznych szkoleniach i seminariach poświęconych metodyce nauczania języka, w tym w Międzynarodowych Konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL. Licencjonowany egzaminator TELC na poziomie A1/A2 oraz B1/B2. Stale współpracuje z „Hybrydą”, gdzie obok obowiązków lektora pełniła również funkcję koordynatora merytorycznego.

Agnieszka Huszno

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła także podyplomowestudia z nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, gdzie oprócz pełnienia obowiązków lektora zajmowała się organizowaniem międzynarodowej wymiany studentów. Brała udział w licznych szkoleniach i seminariach z dziedziny nauczania języka biznesu. W „Hybrydzie” prowadzi od lat kursy języka angielskiego.

Natalia Wolak

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów europejskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczycielka w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, specjalistka w dziedzinie języka branżowego. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego. Licencjonowany egzaminator maturalny oraz egzaminator TELC na poziomie A1/A2 oraz B1/B2. Od kilku lat stale współpracuje z „Hybrydą”.

Kinga Dobrowolska

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lektorka i tłumaczka. Prowadząc lektoraty w Zespole Kolegiów Nauczycielskich, w tarnowskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej miała okazję zebrać spore doświadczenie w dziedzinie nauczania języka biznesu. Uzyskała licencję egzaminatora TELC na poziomach A1/A2 oraz B1/B2. W „Hybrydzie” pełni obecnie funkcję koordynatora merytorycznego oraz prowadzi konsultacje językowe dla obecnych i byłych słuchaczy.

Język niemiecki

Joanna Boratyńska

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licencjatka filologii angielskiej PWSZ w Tarnowie. Ukończyła również podyplomowe studia z translatoryki. Jest pracownikiem PWSZ w Tarnowie, przez kilka lat prowadziła także lektorat w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Instytut Goethego w Krakowie, jak również brała aktywny udział w seminariach poświęconych nowoczesnym metodom nauczania. Od kilku lat prowadzi kursy języka niemieckiego w „Hybrydzie”.

Język hiszpański

Hanna Hermanowicz

Absolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z NKJO Promar International w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki nauczania oraz umiejętności zintegrowanych, dodatkowo pełniąc funkcję kierownika praktyk pedagogicznych. W „Hybrydzie” prowadzi kursy języka hiszpańskiego.

Katarzyna Wolak

Właścicielka „Hybrydy”, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, poliglotka. Lektorka języka francuskiego i hiszpańskiego, współpracowała z Kolegium Nauczycielskim, a później z PWSZ w Tarnowie, prowadziła również lektorat w Wyższym Seminarium Duchownym. Od lat z powodzeniem pisze realizowane w „Hybrydzie” projekty, obejmujące szkolenia z różnych dziedzin, w tym również szkolenia językowe, i uzyskuje dla nich dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczy regularnie w szkoleniach i seminariach poświęconych lepszemu wykorzystaniu środków publicznych, podnoszeniu jakości nauczania i tym podobnych. Pełniąc funkcję kierownika projektów czuwa nad aspektem merytorycznym i organizacyjnym każdego z przedsięwzięć.

Język włoski

Barbara Quirino

Zamieszkała w Polsce Włoszka, absolwentka filologii włoskiej Instituto Magistrale Statale w Spoleto. Obecnie pracuje jako lektor w PWSZ w Tarnowie, gdzie zajmuje się również organizowaniem wymiany studentów z uczelniami włoskimi. Od lat współpracuje z „Hybrydą”, prowadząc kursy języka włoskiego.

Szkolenia komputerowe

Jerzy Drobot

Trener IT, nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – specjalność Andragogika i studiów Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przez 3 lata był zatrudniony jako specjalista i trener na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przez 3 lata był stałym współpracownikiem Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego WUP w Krakowie, gdzie jako trener prowadził liczne szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (Projekt DZN). Jest egzaminatorem ECDL Core, Advanced, E-Citizen i E-Nauczyciel. W Szkole Hybryda specjalizuje się w tematyce szkoleń komputerowych na bazie certyfikatów ECDL i wdrażaniu techniki informacyjnej w pracę organizacyjną i metodyczną Szkoły.