Programy nauczania

POZIOMY ZAAWANSOWANIA WG CEF

Język angielski

Total English Elementary A1

Total English Pre-Intermediate A2

Total English Intermediate B1

Total English Upperintermediate B2

 

New Total English Pre-Intermediate A2

New Total English Intermediate B1

New Total English Upperintermediate B2

 

Język niemiecki

Tangram-aktuell 1 – A1

Tangram-aktuell 2  – A2

Język włoski

Qui Italiana Elementare – A1

Język hiszpański

Nos Vemos 1 – A1

Język rosyjski

Język rosyjski – A1