Egzaminy TELC

„HYBRYDA” Szkoła Języków Obcych jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym The European Language Certificates (TELC)

Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.

Certyfikat TELC:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.telc.net.pl