Wyniki Rekrutacji do projektu „English for fun”

2019-10-02

Utworzono grupy na poziomach A0, A1 i B1.

Grupy na poziomach A2 i B2 będą utworzone w najbliższym czasie.

Lista osób zakwalifikowanych  na kurs języka angielskiego – poziom A0

wtorek-czwartek, od 18:15 do 19.45, zajęcia od 03.10.2019 r.

 

L.p. PESEL
1 83110509261
2 77092905724
3 79091008798
4 50052903585
5 57081400764
6 66100807231
7 51081400601
8 77032607767
9 69082408283
10 58070309589
11 55012604357
12 76091406922

 

Lista osób zakwalifikowanych  na kurs języka angielskiego – poziom A1

poniedziałek – środa, od 16:30 do 18.00 zajęcia od 09.10.2019 r.

 

L.p. PESEL
1 65051305603
2 60080203627
3 85021306456
4 85071209570
5 58021706083
6 91062000897
7 55021605442
8 73071608482
9 68032404188
10 68041207745
11 71122702042
12 76022010305

 

Lista rezerwowa

L.p. PESEL
1 60011110745
2 78051609844
3 73101805120

 

Lista osób zakwalifikowanych  na kurs języka angielskiego – poziom B1

poniedziałek- środa, od 18:15 do 19.45, pierwsze zajęcia w dniu 09.10.2019 r.

 

L.p. PESEL
1 94101002126
2 79110608208
3 93102106822
4 90061604041
5 84020308476
6 86052207565
7 82021907502
8 86100216673
9 86060508966
10 79040707501
11 83042206647
12 73073006653

 

Lista rezerwowa

L.p. PESEL
1 67072400402
2 79112908115
3 68022304814
4 75072908387